تا آن جا که به یاد داریم و از بزرگان خود شنیده ایم در تاریخ رازقان ما نقش دو عالم دینی که ملبّس به لباس روحانیّت بوده اند بارز و آشکار است .یکی آیت الله شیخ علی محمد فاضل امیرحسنی و دیگری مرحوم حاج شیخ علی اکبر قدیری .

البته مرحوم شیخ اسکندر قبادی و مرحوم میرزا عبدالله امیرحسنی هم بوده اند که معمّم نبوده اند امّا سواد دینی و قرآنی اشان بسیار بالا بوده است مخصوصاًمیرزا عبدالله امیرحسنی که خط بسیار نیکو وممتازی داشته اند و مکتب داری نموده و شاگردان بسیاری تربیت نموده اند . 

الان هم رازقان ما چندین روحانی دارد که می توان گفت وارثان اینان محسوب می شوند .فرزند حمزه علی قدیری ،حاج علی قدیری روحانی بسیار باسوادی است که در حوزه و دانشگاه تدریس می نماید .که امید واریم جای خالی عموی مرحومشان را پر کنند .

دو تن از فرزندان حاج اکبر قبادی روحانی هستند که امید است جای دایی بزرگوارشان را پر کنند .

فرزند حاج مسلم قبادی نیز روحانی است که امید است جای شیخ اسکندر مرحوم را پر کند .

باید بگوییم این روحانیان عزیز همه در سایه زندگی می کنند گویا از آن چه رازقانیان بر سر مرحوم شیخ علی اکبر قدیری آوردند خبردارند و واهمه دارند که مبادا آنان نیز دچار بی وفایی ها و قدر نا شناسی ها گردند . سفارش بنده به این دوستان این است که صحنه را خالی نگذارند و برای ارشاد و تبلیغ پا به میدان گذارند و از علم و دانش و معرفت خویش دیگران مخصوصاًمردم شریف رازقان را بی بهره نگذارند .

در پایان برای حاج شیخ علی اکبر قدیری که غریبانه زیست و غریبانه مدفون شد علو درجات از خداوند بزرگ خواهانیم و امید واریم با ائمه ی طاهرین محشور گردند.

منبع : کانون ادبیات خرقانیادی از مرحوم حاج شیخ علی اکبر قدیری رحمت الله علیه منبع : کانون ادبیات خرقانیادی از مرحوم حاج شیخ علی اکبر قدیری رحمت الله علیه
برچسب ها : مرحوم ,قدیری ,اکبر ,روحانی ,امید ,قبادی ,اکبر قدیری ,امید واریم ,عبدالله امیرحسنی ,رحمت الله ,قدیری رحمت